Αγγλικά στην Βρετανία

  • Αρχική σελίδα
  • Μάθετε Αγγλικά
  • Αγγλικά στην Βρετανία
  • Ίσως επιθυμείτε να τελειοποιήσετε τα Αγγλικά σας κάνοντας μαθήματα στην Αγγλία. Το English Centre συνεργάζεται με το British Study Centres προκειμένου να σας προσφέρει το πρόγραμμα Αγγλικών που καλύπτει τις ανάγκες σας σε διάφορους προορισμούς στην Αγγλία. Υπάρχουν προγράμματα τόσο για παιδιά, όσο και για ενήλικες, ενώ η διάρκεια του προγράμματος είναι τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

    Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε μια πρώτη συνάντηση ή για περισσότερες πληροφορίες.